dot dot
dot
Support
dot
bulletFAQ
bulletการติดตั้งอุปกรณ์
bulletเครื่องมือวิเคราะห์ระบบ
bulletCAM 1
bulletCAM 2
bulletCAM 3
bulletAll Tiss NEWS
bulletบทความ น่ารู้
bulletTISS เพิ่มรายได้
bulletสมัครผู้รับสร้างบ้านนกแอ่น
dot
ลงทะเบียนขอรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ

dot
bulletสงขลา/ หาดใหญ่
bulletปัตตานี
bulletนราธิวาส
bulletนครศรีธรรมราช
bulletตรัง
bulletสตูล
bulletกระบี่
bulletพังงา
bulletภูเก็ต
bulletสุราษฎร์ธานี
bulletชุมพร
bulletระนอง
bulletประจวบคีรีขันต์
bulletสมุทรสาคร
bulletฉะเชิงเทรา
bulletชลบุรี
bulletจันทรบุรี
bulletตราด
bulletระยอง
bulletรังนกแปรรูป
จุลินทรีกำจัดปลวก article

จุลินทรีกำจัดปลวก

 

 ไปโอ เทอร์มาซิส เหยื่อล่อกำจัดปลวก ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้ โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติดีเด่นคือ
       1. ประกอบด้วยเชื้อรา Metarhiziump ผ่านการเลือกสรรสายพันธุ์พิเศษสำหรับให้ปลวกกัดกินได้ทันที โดยเชื้อจะผลิตเส้นใยงอกบนลำตัวของปลวกแล้วเข้าทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ปลวกจะอ่อนแอลงและตายในที่สุด นอกจากนี้ด้วยพฤติกรรมของปลวกที่ชอบสัมผัสทำความสะอาดให้แก่กัน มีส่วนช่วยให้ปลวกตัวอื่น ๆ ติดเชื้อไปด้วยซึ่งก่อให้เกิดการตายแบบลูกโซ่
       2. ไม่มีกลิ่น ปลวกจึงไม่สามารถรับรู้ถึงพิษภัยที่สามารถกำจัดมันได้ ก็คือว่าตายแบบไม่รู้ตัว ตายแบบซึมลึก
       3. ผ่านการรับรองจาก The United States Environmental Protion Agency [
EPA] และกระทรวงสาธารณะสุขแล้วว่าเชื้อรา Metarhiziump. เป็นสายพันธุ์ที่ปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไปโอ เทอร์มาซิส จะออกฤทธิ์ให้เห็นหลังจาก 15 วันไปแล้วจะพบว่า มีการก่อดินขึ้นปกคลุมเหงื่อล่อที่วางเอาไว้ เมื่อแซะออกมาดูพบว่า การเคลื่อนไหวของปลวกเมื่อเปรียบเทียบกับปลวกที่ไม่ได้รับเชื้อ ยังคงเห็นปลวกมากินเหยื่อที่วางล่อเอาไว้ และจะสังเกตเห็นว่าปลวกมีจำนวนน้อยลง มีซากของปลวกที่ตายจากการได้รับเชื้อเป็นจำนวนมาก  

หมายเหตุ  ประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกขึ้นอยู่กับจำนวนปลวกว่ามีมาก หรือน้อยแล้วแต่กรณีด้วย

แนวทางการป้องกันกำจัดและอัตราการใช้

1.    เดินสำรวจให้รอบบริเวณบ้านทั้งภายในและภายนอกอาคาร ว่ามีจุดใดบ้างที่น่าจะเป็นรังของปลวก หรือรอยทางเดินของปลวก  โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นจากพื้นดินสู่ตัวอาคาร

2.     ทำการวางเหยื่อล่อบริเวณรังปลวกหลัก ๆ ที่พบเห็น  ควรทำหลายๆจุดหรือ 2-3 จุดพร้อมกัน  ในระยะแรกให้ใช้  ไปโอ เทอร์มาซิส 200 กรัม  ต่อจุด  ทิ้งระยะเวลาให้ปลวกกินเหยื่อล่อประมาณ  10-15  วัน  จะทำให้ปลวกได้รับเชื้อและตายในที่สุด หลังจากนั้นจึงค่อยลดจำนวนการใช้ลง ให้เหลืออย่างน้อย 100 กรัม ต่อจุด ( การวางเหยื่อให้วางเป็นกองอย่าโรยกระจายไปตามทางเดินของปลวก ถ้าสังเกตพบว่าเหยื่อลดน้อยลงให้เติมเหยื่อเพิ่มทันที )

3.     ภายในอาคารให้โรยเหยื่อตามรอยทางเดินของปลวกตามที่ต่างๆ เช่น วงกบหน้าต่าง ประตู  ซอกผนัง  เพดาน  ท่อระบายน้ำ ฯลฯ  ( ปัญหาก็คือปลวกไม่ชอบแสงสว่าง  ควรมีกล่องกระดาษคลอบหรือปิดเอาไว้เพื่อกันแสงส่องถึง )

4.     ควรเปลี่ยนเหยื่อทุกๆ 2-3 เดือน โดยแซะของเก่าออกให้หมด แล้วเติมเหยื่อใหม่ลงไป ในการกำจัดปลวกนั้นไม่สามารถตอบได้ว่าวิธีการนี้จะฆ่าปลวกให้หมดไปภายในกี่วัน  เพราะเราไม่รู้ว่าจำนวนปลวกที่อยู่ใต้พื้นดินนั้นมีจำนวนเท่าใด แต่ที่แน่ๆ มีเป็นแสนเป็นล้านตัว  จึงจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้ปลวกรุกรานเข้ามาทำลายกัดกินไม้ภายในบ้านของเรา  โดยการหาจุดล่อสกัดหลักๆ ที่ปลวกเข้ามา โดยการวางเหยื่อล่อให้ปลวกมากินตรงจุดนั้นบ่อยๆ เพื่อตัดเส้นทางการกินของปลวก ซึ่งวิธีนี้จะสามารถลดความเสียหายของบ้านเป็นวงกว้างได้ เปรียบเสมือนสร้างโรงทานให้ปลวกมากินอาหารที่มันชอบแต่มีข้อแลกเปลี่ยน  คือ มันต้องตาย การใช้จุดล่อสกัดให้ได้ผลสูงสุดนั้น จำเป็นจะต้องเก็บรักษาจุดสกัดเอาไว้อย่าทำลายทิ้ง เพราะเราจะสามารถสังเกตุเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจำนวนปลวกที่ลดน้อยลง  และยังเป็นจุดในการควบคุมและเฝ้าระวังหากปลวกจะกลับมาอีก จึงควรเติมเหยื่อล่อสำเร็จรูป ไปโอ เทอร์มาซิส ทุกๆ 3-4 เดือน  เพื่อการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หมายเหตุ : จุดล่อสกัดที่ดีควรจะเป็นแหล่งต้นทางของปลวกที่จะเข้ามาถึงภายในบ้านของเรา เพราะจุดนี้ปลวกจะหมุนเวียนกันขึ้นมาเพื่อลำเลียงอาหารกลับสู่รัง ดังนั้นอย่าตกใจเมื่อเห็นกองดินหรือจำนวนปลวกที่พบ เพราะอาจทำให้วิตกกังวลและอาจคิดว่าสินค้าใช้ไม่ได้ผลจึงหยุดใช้ แล้วกลับไปใช้สารเคมีแทน ซึ่งอาจทำให้ปลวกเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดอื่นได้  ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้คงรักษาจุดสกัดเอาไว้ดังที่กล่าวเอาไว้ข้างต้น ดังนั้นการกำจัดปลวกด้วยวิธีการใช้  ไปโอ เทอร์มาซิส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  อย่างต่อเนื่องจะสามารถกำจัดปัญหาเรื่องปลวกให้หมดสิ้นไปได้

คำเตือน

  1. ไม่ควรใช้ร่วมกับสารฆ่าเชื้อราทุกชนิด
  2. ควรเก็บในที่แห้ง  อุณหภูมิไม่เกิน 40 C

 ระวังอย่าให้เหยื่อล่อกำจัดปลวกถูกน้ำ เพราะเมื่อเชื้อโดนน้ำในปริมาณมากแล้ว เชื้อจะอ่อนแอลง ทำให้การกำจัดปลวกไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงควรมีกล่องพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถกันน้ำได้ครอบเอาไว้เอกันน้ำ และไม่ให้แสงส่องถึง

   
Tiss NEWS

การลงทะเบียน ซื้อ-ขาย รังนก article
บริการวิเคราะห์คุณภาพรังนกของท่านฟรี
มาสร้างหอกระจายเสียงนแอ่นกันดีกว่า
MP3 Player
ซื้อรังนกแผ่นรับฟรีขวดบรรจุขนาด 45 cc
มาพัฒนาคุณภาพรังนกด้วยการเพิ่มขนาดรังนกกันดีกว่า (สำหรับสมาชิก)
ชุดควบคุมบ้านนกแอ่นรุ่นสมบูรณ์แบบ 2013
Tweeter สำหรับบ้านนกโดยเฉพาะ (สำหรับสมาชิก)
มากำจัดหนูกันดีกว่า
SCi-AMP UNI-Sensor Version 5.0 ปี 2012
UNI-Sensor Version 4.0 ปี 2011
มาสร้างอุปกรณ์ลดความร้อนภายในบ้านนกแอ่นกันดีกว่า
มาสร้างกระจกส่องรังนกกันเถอะ
เครื่องวัดความเร็วลม และทิศทางลม
Software สำหรับ SCi-AMP Pro Advance X Series
Pro Advance X-2 เครื่องเรียกนกแอ่นแห่งปี 2010
จองหรือซื้อเครื่องเรียกนกแอ่นระบบ Digital article
ทัศนะศึกษา บ้านนกแอ่น ที่ประเทศมาเลเซีย
สารกำจัดไร และแมลงสาบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์สำหรับนกแอ่นโดยเฉพาะ
รูปแบบเสียงเรียกนกแอ่นที่มีในเครื่อง SCi-AMP Pro Advance เท่านั้น
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายในพี้นที่ ประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์ นครศรีฯ
ลงทะเบียนผู้รับสร้างบ้าน / ตึก/ คอนโด นกแอ่น ทั่วทุกภาค article
อุปกรณ์ตรวจวัดเสียงสำหรับ SCi-AMP Pro Advance ทุก Model
แผนที่ Tisscenter.com
แนะนำหนังสือ: The SECRETS of a Successful SWIFTLET HOUSE article
เตรียมพบ Pro-2 เร็วๆนี้
ระบบจัดการฟาร์มนกแอ่น
Tweeter ราคาประหยัด
วันนี้เครื่อง SCi-AMP Pro Advance GSM article
Function ใหม่จาก Pro Advance article
Pro Advance M/B RoHS
มาใช้เครื่อง 2 SD ในเครื่องดียวกันดีกว่า
เครื่องเรียกนกรุ่นต่างๆที่มีใน Tisscenter.com article
เปิดให้ท่านเจ้าของ SCi-AMP ทุกรุ่นลงทะเบียนรับของแถมหลายรายการ
เทคนิคการเดินสายและติดตั้งลำโพง
อุปกรณ์ไล่นก นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
แนะนำกล้องวงจรปิดทำงานในที่มืดสนิทได้ article
แนะนำเครื่องรุ่นใหม่ PRO102/104SD-SOLAR POWER article
เครื่องเรียกนกแอ่นรุ่น Pro Advance 402 CF article
บริการจัดหาช่างไม้บ้านนกแอ่นทำงานทั่วประเทศ article
อันตรายไหมถ้าหากเข้าไกล้เกาะรังนก article
ทิศทางสื่อบันทึกเสียงนกแอ่น article
ดวงอาทิตย์ กับการปลูกสร้างตึกนกแอ่น article
เลือก Tweeter คุณภาพสูง
รังเทียม ชนิดวัสดุยางสังเคราะห์ สำหรับลูกนกแอ่น article
รังเทียม ชนิดเส้นใยฝ้าย สำหรับลูกนกแอ่น article
บริการจัดหาและนำเข้าไม้ชนิดต่างๆสำหรับบ้านนกแอ่น article
บริการให้ใช้พื้นที่ประกาศขายบ้านนกแอ่น article
เจลใสกำจัดแมลงสาบ article
การกำจัดปลวกด้วยระบบชีวเคมี article
การกำจัดปลวกและแมลงสาบด้วย Parasitic วิธีธรรมชาติ แบบสมดุล article
นกชอบแมงเม่าปลวกหรือปลวกชอบบ้านนก article
ต้นไม้: กระถิน แหล่งอาหาร ที่สำคัญ articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.
Thai-Indo Swiftlet Supply. TISS Hat Yai Songkhla 90110 Thailand Tel. 08-9974 5806 Location 7.00231167, 100.47829333 E-mail: info@tisscenter.com
eXTReMe Tracker